Doktor Öğretim Üyesi Serap UZUN

Özgeçmiş: Dr. Öğretim Üyesi Serap UZUN

Araştırma İlgi Alanları: X-ışını kristalografisi, Moleküler Modelleme, Kuantum ,Mekaniksel Hesaplamalar