Bölüm Hakkında

Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü; yapı ve malzeme, aerodinamik, aviyonik, itki sistemleri, uçak ve uzay aracı tasarımı, sistem performansı, dinamik ve kontrol, sistem mühendisliği ve benzer alanlara ilgi duyan öğrencilere kariyer imkânı sunmaktadır. Bölümün hedefi, askeri ve sivil kullanıma yönelik uçak ve uzay araçlarının tasarımı, geliştirilmesi, analizi, test edilmesi ve üretimidir.

ucakHavacılık ve uzay mühendisliği bölümü, mesleğin ilgi alanlarına temel oluşturan matematik ve fiziğin yoğun olduğu bir ders müfredatı sunar. Programın temel amacı öğrencilerine araştırma ve deney yöntemlerinde ve veri toplamada yeterlilik, ileri derecede analitik ve mantıksal düşünme kabiliyeti, yüksek seviyede matematiksel ve fiziksel bilgi, mekanik ve mühendislik bilgilerini de kapsayan disiplinler arası kabiliyetler, karşılaşılan karmaşık teknik zorlukları tespit edebilme ve üstesinden gelebilme gibi teknik ve bilimsel yetiler kazandırmaktır. Bu kritik beceriler, ulusal ve uluslararası uçak-uzay kurumlarında ve akademide kalifiye iş bulabilmede ciddi bir öneme sahiptir.

atolyeHavacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ün onayıyla 2010 yılında kurulmuş, 36 öğrencisiyle 2014 yılında eğitime başlamıştır. Bölümdeki lisans programı, 12 kredisi laboratuvar ve uygulama dersleri olmak üzere 145 krediden oluşmaktadır ve derslerin en az %30’u İngilizce’dir. 1 senelik zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı uygulanmaktadır. Program, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) gerekliliklerini 240 kredi ile tamamen karşılamaktadır. Lisans seviyesinin ilk bir buçuk yılı zorunlu bilim ve mühendislik derslerini kapsarken, temel havacılık ve uzay mühendisliği ve seçmeli dersler son iki buçuk yılda verilmektedir. Ayrıca üç adet, devlet kurumlarında veya özel sektörde icra edilebilen ve 20 iş günü süren yaz stajı bulunmaktadır.

Mezunlarımız; Türk Hava Yolları A.O., Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri ve özel havayolu işletmelerinin bakım onarım işlerinde; TUSAŞ, TEI ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümlerinde mühendislik hizmetleri vermek üzere çalışma imkanları bulabilir; TUBİTAK-MAM, SAGE araştırma merkezleri, ROKETSAN, HAVELSAN gibi firmalarda görev alabilirler. Mezunlar İngilizce diline profesyonel anlamda hâkim olacakları için yurtdışında da havacılık ve uzay teknolojisi firmalarında çalışabilirler. Mezunların bir kısmı ise akademik personel olarak kariyer imkanı bulabileceklerdir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığın 20/03/2020 tarih, 75850160-104.01.01.01-E.20993 sayılı kararı ile bölümün adı Uçak ve Uzay Mühendisliğinden Havacılık ve Uzay Mühendisliğine değiştirilmiştir.

Yürütülen ve Tamamlanan Projeler
—————————————————

– Hafif sportif uçak tasarımı, prototip üretimi ve geliştirilmesi (2014 – 2016)
Destekleyen: BAP, Yürütücü: Dr.Öğr.Üy.Aydemir Güralp Ural

– Rüzgar türbinlerinin mikro düzeydeki yer seçimi için Navier-Stokes akış çözücüsünün topografik yapısız çözüm ağlarında geliştirilmesi ve kullanılması (2012 – 2015)
Destekleyen: TÜBİTAK, Araştırmacı: Dr.Öğr.Üy. Gökhan Ahmet