Lisansüstü Programlar

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Kabul Koşulları

Yüksek Lisans Programına başvurmak için ALES’ten en az 60, en az 2,5/4,0 lisans not ortalaması, min 65 yabancı dil puanına sahip olunması gerekir. Adaylar ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si, bilim sınav notunun %20’sinin ve yabancı dil puanının 10’u dikkate alınarak en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilan edilen kontenjana göre yerleştirilirler.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programında bir öğrenci en az 21 kredi alarak, not ortalaması 3.00/4.00 arası olması ve bir seminer sunup ve bir tez hazırlayıp savunduktan sonra başarılı kabul edilir.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar Havacılık ve Uzay Mühendisi Yüksek Lisans ünvanı almaya hak kazanır.

Bölüm Bilgi Paketi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü